GIÁ TRẺ HÓA DA

1 lần 3 lần 5 lần
Trẻ hóa da bằng công nghệ Viva Venus của Mỹ 3 triệu 8 triệu 12 triệu
Trẻ hóa da bằng công nghệ PRP 9 triệu 25 triệu 41 triệu
Trẻ hóa bằng PRP kết hợp công nghệ Viva Venus 1o triệu 28 triệu 46 triệu