Hotline 24/7: - Điện thoại: (viber,zalo) | newTuyển dụng | Đào tạo

BẢNG GIÁ HÚT MỠ BẰNG CÔNG NGHỆ MIRCOAIRE PAL

Hút mỡ bụng laser lipo 50 – 60 triệu
Hút mỡ bụng + Căng da bụng dời rốn 70 – 80 triệu
Hút mỡ bụng + Cắt sẹo sau sinh 55 – 65 triệu
Hút mỡ eo, hông 27 triệu
Hút mỡ cục lưng 27 triệu
Hút mỡ bụng, eo, hông 60 – 70 triệu
Hút mỡ eo, hông, lưng 45 triệu
Hút mỡ bụng, eo, hông, lưng 70 – 80 triệu
Hút mỡ đùi 30 triệu
Hút mỡ đầu gối 27 triệu
Hút mỡ đùi, đầu gối 35 triệu
Hút mỡ và căng da đùi 40 triệu
Hút mỡ bắp chân 27 triệu
Hút mỡ đùi, đầu gối, bắp chân 50 triệu
Hút mỡ cánh tay, nách 30 triệu
Hút mỡ và căng da cánh tay 40 triệu
Hút mỡ nọng cằm 27 triệu

BẢNG GIÁ HÚT MỠ KHÔNG PHẪU THUẬT CÔNG NGHỆ RF TRILIPO MED

VÙNG ĐIỀU TRỊ 1 Lần Số lần Trọn gói
Hút mỡ nọng cằm 3 triệu 6 – 8 lần 17 triệu
Hút mỡ bắp tay 6 – 8 lần 17 triệu
Hút mỡ cục lưng 6 – 8 lần 17 triệu
Hút mỡ bụng 8 -10 lần 22 triệu
Hút mỡ eo 6 – 8 lần 17 triệu
Hút mỡ hông 6 – 8 lần 17 triệu
Nâng cơ thon gọn mông 8 -10 lần 22 triệu
Hút mỡ đùi 8 -10 lần 22 triệu
Hút mỡ bắp chân 8 -10 lần 22 triệu