Hotline 24/7: - Điện thoại: (viber,zalo) | newTuyển dụng | Đào tạo

Căng da bằng chỉ Ultra V lift Hàn Quốc

 • Căng da mặt giữa bằng chỉ EZ Canula + Double Twist
  60 Triệu
 • Căng da trán bằng chỉ EZ Canula + Mono
  40 Triệu
 • Căng da cổ bằng chỉ EZ Canula + Mono
  40 Triệu
 • Căng da mặt giữa và trán Ultra Vline + Double Twist
  90 Triệu
 • Căng da mặt giữa và cổ Ultra Vline + Double Twist
  90 Triệu
 • Căng da toàn phần mặt và cổ EZ Canula + Vline + Double Twist
  130 Triệu
 • Nâng cung mày bằng chỉ Cog Hàn Quốc
  15 Triệu
 • Xóa vết chân chim bằng chỉ Mono Hàn Quốc
  12 Triệu

Căng da bằng chỉ vàng Ultra 99,99% Pure Gold

 • Căng da mặt giữa bằng chỉ Nano Gold
  80 – 100 Triệu
 • Căng da trán bằng chỉ Nano Gold
  60 – 80 Triệu
 • Căng da cổ bằng chỉ Nano Gold
  60 – 80 Triệu
 • Căng da mặt giữa và trán Nano Gold
  120 – 150 Triệu
 • Căng da mặt giữa và cổ Nano Gold
  120 – 150 Triệu
 • Căng da toàn phần mặt và cổ Nano Gold
  180 Triệu
 • Nâng cung mày bằng chỉ vàng Hàn Quốc
  25 Triệu
 • Xóa vết chân chim bằng chỉ vàng Nano
  20 Triệu

Căng da bằng chỉ Ultra V lift kết hợp SVF tế bào gốc

 • Căng da mặt giữa bằng chỉ kết hợp dung môi tế bào gốc
  80 Triệu
 • Căng da trán bằng chỉ kết hợp dung môi tế bào gốc
  60 Triệu
 • Căng da cổ bằng chỉ kết hợp dung môi tế bào gốc
  60 Triệu
 • Căng da mặt giữa và trán bằng chỉ kết hợp dung môi tế bào gốc
  110 Triệu
 • Căng da mặt giữa và cổ bằng chỉ kết hợp dung môi tế bào gốc
  110 Triệu
 • Căng da toàn phần mặt và cổ bằng chỉ kết hợp dung môi tế bào gốc
  150 Triệu