Hotline 24/7: - Điện thoại: (viber,zalo) | newTuyển dụng | Đào tạo

Bảng giá phẫu thuật hàm hô móm vẩu tại KIM Hospital

Phẫu thuật nhổ 2 răng số 4 hàm trên 70.000.000
Phẫu thuật nhổ 2 răng số 4 hàm dưới 70.000.000
Phẫu thuật hô 2 hàm nhổ răng số 4 120.000.000
Phẫu thuật chỉnh móm BSSO hàm dưới 85 .000.000
Phẫu thuật chỉnh hô Lefort 1 hàm trên 85.000.000
Nhổ 2 răng hàm dưới, phẫu thuật chỉnh hình móm khớp cắn chéo 50.000.000
Phẫu thuật chỉnh hình hô móm xương hàm không nhổ răng với VO 80.000.000
Phẫu thuật chỉnh hình khớp cắn chéo và đẩy lùi cằm do móm hoặc làm ngắn cằm dài 50.000.000
Phẫu thuật chỉnh hình hô móm xương hàm không nhổ răng với Lefort 1 và BSSO 150.000.000
Phẫu thuật cười hở nứu do xương 90.000.000
Phẫu thuật cười hở nứu do cơ, môi 20.000.000
Phẫu thuật cắt cân xứng xương hàm 120.000.000
Tạo mô hình 3D phần gò má (in 3D) 5.000.000