Hotline 24/7: - Điện thoại: (viber,zalo) | newTuyển dụng | Đào tạo

Bảng giá căng da mặt tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc – Kim Hospital

Giá căng da bằng phẫu thuật

Căng da trán 20 triệu
Căng da mặt giữa 40 triệu
Căng da cổ 20 triệu
Căng da mặt toàn phần: trán + mặt + cổ 65 triệu
Căng da mặt giữa + căng da cổ 50 triệu
Hút mỡ + căng da nọng cằm 37 triệu

Giá căng da bằng chỉ

Căng da mặt bằng chỉ Ultra V lift Hàn Quốc
Căng da mặt giữa bằng chỉ EZ Canula + Double Twist 60 triệu
 Căng da mặt (trán) bằng chỉ EZ Canula + Mono  40 triệu
 Căng da mặt (cổ) bằng chỉ EZ Canula + Mono  40 triệu
 Căng da mặt (giữa và trán) Ultra Vline + Double Twist  90 triệu
 Căng da mặt (giữa và cổ) Ultra Vline + Double Twist  90 Triệu
Căng da mặt toàn phần mặt và cổ EZ Canula + Vline + Double Twist 130 triệu
Nâng cung mày bằng chỉ Cog Hàn Quốc 15 triệu
Xóa vết chân chim bằng chỉ Mono Hàn Quốc 12 triệu
Căng da bằng chỉ vàng Ultra 99,99% Pure Gold
Căng da mặt (giữa) bằng chỉ Nano Gold 80 – 100 triệu
Căng da mặt (trán) bằng chỉ Nano Gold 60 – 80 triệu
Căng da mặt (cổ) bằng chỉ Nano Gold 60 – 80 triệu
Căng da mặt (giữa và trán) Nano Gold 120 – 150 triệu
Căng da mặt (giữa và cổ) Nano Gold 120 – 150 triệu
Căng da mặt (toàn phần mặt và cổ) Nano Gold 180 triệu
Nâng cung mày bằng chỉ vàng Hàn Quốc 25 triệu
Xóa vết chân chim bằng chỉ vàng Nano 20 Triệu
Căng da bằng chỉ Ultra V lift kết hợp SVF tế bào gốc
Căng da mặt (giữa) bằng chỉ kết hợp dung môi tế bào gốc 80 triệu
Căng da mặt (trán) bằng chỉ kết hợp dung môi tế bào gốc 60 triệu
Căng da mặt (cổ) bằng chỉ kết hợp dung môi tế bào gốc 60 triệu
Căng da (mặt giữa và trán) bằng chỉ kết hợp dung môi tế bào gốc 110 triệu
Căng da mặt (giữa và cổ) bằng chỉ kết hợp dung môi tế bào gốc 110 triệu
Căng da mặt (toàn phần mặt và cổ) bằng chỉ kết hợp dung môi tế bào gốc 150 triệu