Chia sẻ về Thẩm Mỹ Hàn Quốc Kim Hospital

Chia sẻ về Thẩm Mỹ Hàn Quốc Kim Hospital

Trích email của Sarah Nguyễn, USA – khách hàng từng thực hiện phẫu thuật nâng mũi và cắt mắt tại Thẩm mỹ Hàn Quốc Kim Hospital (email do tác giả cung cấp, 24/11/2014 từ hoanghangfl@gmail.com). Tôi là người thận trọng. Vì thế, tôi đã tìm hiểu kỹ các trung tâm phẩu thuật thẩm mỹ trên các website

xem thêm
“Hạnh phúc đã chạm đến tôi”

“Hạnh phúc đã chạm đến tôi”

Trích blog cá nhân của Nguyễn Thị Mỹ Lệ – khách hàng từng thực hiện phẫu thuật khuôn mặt tại Thẩm mỹ Hàn Quốc (bài viết do tác giả cung cấp). Công chúa mặt vuông hay khuôn mặt bạn trông như hình vuông… là những biệt danh và là cách mà mọi người miêu tả

xem thêm